Påväxt av exempelvis alger och lav blir allt vanligare på våra tak och fasader. Problemet är inte bara att den misspryder och kan förstöra hela intrycket av fastigheten. Påväxten binder dessutom fukt, som i värsta fall kan det leda till att takpannor och tegelfasader vittrar sönder eller att träfasaden får rötangrepp. När väl påväxten har etablerats växer den i en allt ökande takt. Men det finns en lösning – Grön-Fri. Som auktoriserad entreprenör hjälper vi dig att få rena tak och fina fasader.

Vi är utbildade inom fallskydd samt arbete och förankring på tak!

Före

Bild 1 är endast behandlad mot algpåväxt, ej tvättad.

Efter

Bild 2 är 6 veckor efter behandling.

Borstning av mossa pågår för fullt.

Referensytor

Klicka på bilderna nedan för att se en större version

Klicka på bilderna nedan för att se fler referensytor över tegelpannor, betongpannor, mossa samt långtidstest.

Tegelpannor

Betongpannor

Långtidstest

Mossa